skip to Main Content

Sikta AB | Gasverksgatan 9 | 261 35 Landskrona | Jourtelefon 0707 15 76 00 | info@sikta.info

Sikta erbjuder stödboende för personer som av olika anledningar hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Vår målgrupp är bred, vi riktar oss mot ungdomar, par, familjer eller ensamstående med problematik.

Sikta erbjuder möblerade lägenheter som är utrustade med husgeråd samt tv. Siktas personal finns tillhands för att stödja och motivera den boende. Sikta arbetar efter en individuell arbetsplan som följs upp och utvärderas genom månadsrapportering till uppdragsgivaren.

Vi är flexibla i vår hantering och anpassar individuella lösningar till socialtjänsten och den boendes önskemål.

Sikta öppenvård

Verksamhetschef

Lotta

0763 07 55 02

Lotta är utbildad undersköterska och mentalskötare. Hon har arbetat många år inom vården. Då både med psykiskt sjuka och med personer med missbruksproblem. Senare utbildade hon sig till SH-lärare och studerade även internationellt arbete. Lotta arbetade som lärare under en period. Efter det arbetade hon med människors hälsa både på det fysiska och psykiska planet där mående stod i centrum.

Under åren som verksamhetschef här på Sikta har Lotta fortbildat sig kontinuerligt. Utbildning i evidensbaserad riskbedömning för partnervåld och riskbedömning för hedersrelaterat våld var två av de utbildningar som har varit till stor nytta för verksamheten. Under 2017 har hon genomfört ledarskapsutbildning på Karolinska institutet i Solna.

Jag lägger stor fokus på människan då jag tror att vi kan uträtta mycket mer än vi någonsin kan tro. Viktigt för mig är hälsa och fysisk aktivitet. Ett annat ämne som ligger nära mig är utbildning. Detta har gjort att jag alltid är noga med att min personal får kontinuerlig utbildning inom alla våra olika områden här i vår verksamhet. Ett måste då människan ska stå i centrum och uppmanas till positivt tänkande och personlig utveckling.

Cecilia Gummesson

Ekonomiansvarig

Cecilia

0721 72 29 61

Cecilia har gått vårdlinjen och har även läst psykologi under ett år. Har stor erfarenhet av hemsjukvård och har även arbetat inom psykiatrin en längre tid. Vidare har hon läst ekonomi och arbetat ett antal år inom bank.

De senaste åren har Cecilia arbetat inom bemanningsbranschen och med coachning för arbetssökande och utbildat sig inom detta.

I alla arbeten har människan varit central på något vis. Att se till varje enskild människas behov och rättighet samt göra det bästa för denne är en självklarhet.

Rolla

Teamledare / Boendestödjare

Rolla

0790 21 07 30

Rolla arbetar som boendestödjare här hos oss på Sikta.

Rolla har tidigare arbetat under många år med vård och hälsa. Hon har en bred erfarenhet inom vårdyrket då hon har arbetat inom flera olika områden. Hon har bland annat jobbat som personlig assistent och har även arbetat på flera olika HVB- hem. Vid de olika HVB-hemmen har hon arbetat både mot vuxna och med ungdomar som haft skilda bakgrundsproblematik.

Jag trivs verkligen med att arbeta med människor och hjälpa dem i sin vardag. Jag upplever det väldigt positivt och känner stort engagemang för de människor jag möter i mitt arbete. Jag blir glad när jag ser att dom jag jobbar med strävar tillsammans med mig, mot ett självständiga och oberoende liv. Rolla läser socialpedagogik på distans och talar även flytande arabiska.

Zeinab

Boendestödjare

Zeinab (mammaledig)

0790 21 07 30

Zeinab arbetar som boendestödjare här hos oss på Sikta. Zeinab har studerat handels- och administrationutbildningen. Parallellt med sitt arbete här på Sikta utbildar hon sig till Socialpedagog.Tidigare arbetade hon under några år som personlig assistent. De personer hon arbetade med hade både fysiska och psykiatriska problem. Detta ledde till att hon ville söka sig vidare och arbeta mer med människor som hade olika bakgrundsproblematik.

Jag tycker att det är roligt och givande att arbeta med människor. I mitt nuvarande arbete har jag möjlighet att hjälpa dem till självständighet. Vi skapar en nära relation med de som bor hos oss vilket jag ser som en positiv ledstjärna i mitt dagliga arbete.

sanna

Boendestödjare

Sanna (mammaledig)

0737 39 47 90

Sanna arbetar som boendestödjare här hos oss på Sikta. Sanna har en femårig dansutbildning i botten. Utbildningen har varit belagd både i Sverige och i Munchen. Under sin utbildning och efter utbildningen arbetade hon som pedagog på olika skolor. Hon arbetade då främst med barn och vuxna med olika diagnoser och funktionsnedsättningar.

Parallellt med sin tjänst här på Sikta utbildar hon sig till Socialpedagog. Under sina år inom skolan och förskolan har psykologi och beteendevetenskap alltid varit ett stort intresse för henne. Jag vill att alla människor ska känna sig starka och självsäkra i sig själv. Detta prioriterar jag i mitt arbete men även privat. Jag tycker att man ska ha tydliga delmål, mål, ge beröm och pusha personer framåt i sin utveckling. Jag drivs mycket av att hjälpa människor att bryta negativa beteende och mönster och även att hitta nya vägar till utveckling. Enligt mig finns det inget härligare än att se människors glädje, när de lyckats med de dom eftersträvar.

David Lindén

Boendestödjare

David

0708 74 86 07

David arbetar som boendestödjare här hos oss på Sikta. David har i botten en samhällsvetenskaplig utbildning som han har kompletterat med ett antal kurser. Dessa kurser har inriktat sig främst på autism, grupp och beteendepsykologi och specialpedagogik. Kurserna har David läst i England där han bodde under cirka 20 års tid. I England arbetade han även inom LSS och på särskolor. En del av tiden i England arbetat David också som musik och språklärare.

Musik är en av mina stora intressen som jag gärna använder mig av i min dagliga vardag.
Jag tror att musik har en positiv inverkan på alla människor. Musik är oftast förknippat med glädje och rörelse som gör att man kan bygga tillit mellan varandra, i de allra flesta situationer. Mina starkaste egenskaper i möten med människor är mitt stora tålamod,förståelse och erfarenheten att vi alla behöver olika bemötande och stöttning beroende på vår bakgrund.
Parallellt med sitt arbete här på Sikta läser David socialpedagogik på distans.

khaled

Boendestödjare

Kahled

0709 96 04 44

Kaled har genomgått en del kurser och program inom vård och stödyrket.
Bl.a MI-kurs och VPP programet.

Kaled är dock ganska ny inom just detta område av jobb.
Kaled har tidigare jobbat med färdtjänst. Då jobbade Kaled med barn med speciella behov. Det var tack vare dessa barn som jag såg mig om efter ett annat arbete. Barnen fick mig att känna mig viktig i min yrkesroll och jag älskade att arbeta med dom.

I mitt nuvarande jobb ser jag framemot att kunna få mer utbildning och nya kunskaper inom vårt område. Detta driver mig framåt när jag bemöter de som vi arbetar tillsammans med idag. Jag ser det goda i alla och jag anser att alla förtjänar en chans till.

Jag älskar verkligen mitt jobb och jag känner mig äntligen behövd.

walid

Boendestödjare

Walid

0707 18 87 78

Walid har en bred arbetskompetens då han har arbetat med många olika yrken.

Walid har arbetat både inom bygg och restaurang branschen. För ett par år sedan insåg han dock att han ville ändra inriktning och sökte sig till vården.

Jag arbetade i vården under ett par år och trivdes med det. När jag såg att de sökte folk på Sikta tog jag min chans och sökte. Jag uppskattar när man får lov att arbeta tillsammans med de boende och ser vikten av att skapa bra relationer där man kan få människor att växa. Öppenhet och lojalitet är två ledord som jag arbetar utefter. och känner att jag har nytta av i mitt nuvarande arbete.

christina

Boendestödjare

Christina

0735 01 47 89

Christina har tidigare utbildat sig inom MI,PTSD stresshantering och psykisk ohälsa. Hon har även utbildning inom bemötande, förändringsarbete och integration.

Christina har lång erfarenhet av HVB -hem då hon tidigare har arbetat på en hel del olika HVB-hem.

De personer som hon arbetade främst mot var personer med psykisk ohälsa och personer med självskadebeteende och kraftig ångest. Att ha mött så många olika personer på mina tidigare arbetsplatser har gjort att jag idag känner att jag har en bred erfarenhet i mitt nuvarande yrke. Jag känner även att jag har bra alternativ på hur jag hittar bra lösningar i de flest situationer som vi arbetar med här på Sikta.

Back To Top