skip to Main Content

Sikta AB | Gasverksgatan 9 | 261 35 Landskrona | Jourtelefon 0707 15 76 00 | info@sikta.info

Stödlägenhet

Den boende har kontakt med boendestödjaren en eller flera gånger per vecka. boendestödjaren skall vara ett stöd i vardagen i form av ADL-träning. Tillsyn två till flera gånger i veckan eller efter uppdrag av socialtjänsten. Målsättningen är att den boende ska bli en självständig person där stöd och insatser kontinuerligt utvärderas och anpassas för att nå planerade mål.

Stöd i eget boende

Vi arbetar med samma stödjande resurs som via våra egna boende. Skillnaden är att individen själv har huvudansvaret för bostaden. Tillsammans med uppdragsgivaren och den boende utformas omfattning och insats.

Efterstöd

Vi erbjuder efterstöd åt den boende vid övergången till en annan bostad. Fokus sätts på att få den boende trygg och självständig i den ny bostaden och området. Tillsammans hanterar vi uppgifter så som adressändring, elavtal, hemförsäkring och bostadsbidrag. Dialogsamtalen fortsätter och målsättningen är att uppnå hållbar positiv förändring.

Back To Top