skip to Main Content

Sikta AB | Bangårdsgatan 3 | 261 35 Landskrona | Jourtelefon 0707 15 76 00 | info@sikta.info

Stödlägenhet

Den boende bor i våra möblerade lägenheter och träffar sin boendestödjare en eller flera gånger per vecka. Tillsyn av den boende kan vi erbjuda utöver träffarna under hela dygnet allt utifrån den boendes behov och uppdrag av socialtjänsten.

Boendestödjaren skall vara ett stöd i vardagen i form av ADL-träning. Målsättningen är att den boende ska bli en självständig person där stöd och insatser kontinuerligt utvärderas och anpassas för att nå planerade mål.

Skyddat boende

I vårt skyddade boende bor man i möblerade lägenheter. Vi stöttar och vägleder den boende/familjen i hur man lever i ett skyddat boende. Vi hjälper till med alla praktiska saker gällande skydd. Våra boendes säkerhet är viktig för oss. Den boende träffar sin boendestödjare en till flera gånger i veckan.

Jourlägenhet

Till våra jourlägenheter kan man komma akut när som helst på dygnet till en möblerad lägenhet. Sikta kan vara behjälpliga med att hämta upp personen/familjen. Den boende/familjen har daglig tillsyn av vår personal.

Jourlägenhet är en tillfällig lösning i väntan på ett boende.
Är du/ni i akut behov av en jourlägenhet kontakta din socialförvaltning eller Sikta så hjälper vi dig/er vidare.

Efterstöd

Vi erbjuder efterstöd åt den boende vid övergången till en annan bostad. Fokus sätts på att få den boende trygg och självständig i den ny bostaden och området. Tillsammans hanterar vi uppgifter så som adressändring, elavtal, hemförsäkring och bostadsbidrag. Dialogsamtalen fortsätter och målsättningen är att uppnå hållbar positiv förändring.

Back To Top